Warsztaty dla rodziców w Olsztynie

Na zaproszenie pani Agnieszki ze Studium Rozwoju Osobistego w Olsztynie, 15 kwietnia Beata Wintoch poprowadziła jednodniowe warsztaty dla rodziców z metody Montessori. Odbyły się one w uroczej siedzibie Stowarzyszenia Arka.

Krótkie, lecz bardzo intensywne warsztaty były budowaniem fundamentu wiedzy o filozofii i pomocach rozwojowych Montessori. Rodzice poznali główne zagadnienia metody, zasady odpowiednio przygotowanego otoczenia. Dowiedzieli się także dlaczego prezentacja jest aż tak ważna i jak wprowadzać nowe pojęcia wykorzystując lekcję trójstopniową. Poznali wybrane pomoce rozwojowe z życia codziennego i sensoryki, jak również mogli doświadczyć zaawansowanej pomocy rozwojowej z matematyki – węża dodawania. Całość odbyła się w rodzinnej, swobodnej atmosferze.

Jesteśmy bardzo wdzięczni, że mogliśmy szerzyć ideę Rodziny Montessori w Olsztynie. Mamy dobrą wiadomość – jesienią Beata poprowadzi kolejne warsztaty dla rodziców z metody Montessori w Olsztynie.