Artykuły: Blog

Kontrola błędu – pozwól dziecku odkryć swój błąd

Dzieci znajdują samych siebie, wiedzę zdobytą i tę do odkrycia, umiejętność wykonywania pewnych czynności i świadomość tego, że muszą jeszcze popracować, poćwiczyć, żeby osiągnąć w czymś swoje mistrzostwo. Pomoce rozwojowe dają odpowiedź – potrafisz, musisz jeszcze poćwiczyć, popełniłeś błąd i odkryjesz go wtedy, kiedy będziesz na to gotowy. Czytaj więcej

Rozwijanie umysłu matematycznego

W matematyce wbrew pozorom nie są najważniejsze rozwiązania, ale to, co dzieje się w głowie dziecka podczas poszukiwania odpowiedzi, poznawania nowych liczb czy działań matematycznych. Dziecko w tym procesie wykonuje ogromną pracę umysłową i nawet jeśli popełni błąd to dojdzie do etapu, kiedy samodzielnie go zdiagnozuje i nie będzie już robić. Matematyka w pedagogice Montessori jest najbardziej rozwiniętą dziedziną, jest kompletna. Materiał, który dzieci realizują w przedszkolu Montessori to zakres podstawy programowej do 3 klasy szkoły podstawowej. Czytaj więcej

Co to jest lekcja trójstopniowa?

Maria Montessori zaadoptowała ją od francuskiego lekarza i pedagoga Seguina. Od jego nazwiska zwykła nazywać lekcję trójstopniową momentami Seguina. Lekcja powinna być prosta, konkretna, krótka i zrozumiała. Lekcja jest bezwzględną prawdą dzięki zwięzłej mowie, bo zbyt dużo słów tworzy chaos. Jest to sposób na wprowadzenie nowego słownictwa, wzbogacenie zasobu słów przez dzieci. Ta metoda wykorzystywana jest w sensoryce, języku, matematyce, kulturze. Czytaj więcej

Budowa jabłka – karty naukowe z kultury

Kultura to inaczej wychowanie kosmiczne, mówi o tym, jak działa świat. Jest najbliżej przyrody, zawiera nauczanie zintegrowane takich przedmiotów jak fizyka, chemia, biologia. Dzieci uczą się poprzez pracę, obserwację, doświadczanie. Od ogółu do szczegółu. Porządkują wiedzę i doświadczenia, a przede wszystkim poznają świat od własnego podwórka aż po całość. Czytaj więcej

Jedno JA spotyka drugie JA

Wolność jednego człowieka kończy się tam, gdzie zaczyna się wolność drugiego. Więc kiedy dochodzi do spotkania jednego „ja” z drugim „ja” to do pogodzenia trafia kwestia różnych osobowości, temperamentów, poglądów, schematów myślowych. Ważna jest samoświadomość, uważność, ciekawość, umiejętność mówienia, słuchania, obserwowania. Moderowanie sobą w taki sposób, żeby samemu czuć się dobrze i aby drugi człowiek czuł się przy nas tak samo. Otwartość na autentyczność swoją i cudzą, tu i teraz. Wspólnym mianownikiem jest przecież człowieczeństwo. Czytaj więcej

A co to jest? – pyta dziecko

Małe dzieci eksplorują otoczenie, chcą wiedzieć jak najwięcej o nim, wchodzą wszędzie, gdzie mogą wejść, dotykają wszystkiego, czego mogą dotknąć. Przyglądają się, słuchają, biorą do ust. Uczą się świata w naturalny dla siebie sposób, czyli poprzez zmysły. Pomoce rozwojowe Marii Montessori są tak opracowane, że dzieci w przedszkolu, szkole uczą się w ten sam sposób – prowadząc samodzielne odkrycia. Dorosły – przewodnik – daje dzieciom prezentacje, lekcje, ale całą pracę wykonuje dziecko samo. Pracuje nie dla nagrody albo kary, dla dobrej albo złej oceny, tylko dla siebie i to sprawia mu największą satysfakcję. „Umiem”, „rozumiem”, „potrafię”, „sam to zrobiłem”, „chcę się tego nauczyć”, „chcę się tego dowiedzieć”, „jestem ciekaw, jak to działa”. Czytaj więcej