Spotkanie ze studentami Uniwersytetu SWPS we Wrocławiu

Dzięki spotkaniu z Beatą Wintoch studenci Uniwersytetu SWPS we Wrocławiu dowiedzieli się, jak w prosty sposób wykonać i wykorzystać pomoce rozwojowe w pracy z dziećmi, aby te mogły osiągnąć jak najlepsze efekty – powiedział po spotkaniu jego organizator, Mateusz Antczak, któremu bardzo dziękujemy za zaproszenie.

Spotkanie odbyło się w ramach projektu realizowanego przez studentów, których celem jest opracowanie i zaprojektowanie pomocy rozwojowych dla dzieci niedosłyszących i słabosłyszących. W ramach warsztatów Beata Wintoch wprowadziła studentów w podstawy metody Montessori prezentując główne założenia jej filozofii. Studenci poznali także metodologię pracy ze stosowanymi w tej metodzie pomocami rozwojowymi, co może stać się dla nich inspiracją w pracy projektowej.

Spotkanie, które odbyło się 16 marca przebiegało w miłej atmosferze. Wierzymy, że studentom uda się sprostać temu wymagającemu wyzwaniu, które przed nimi stoi.